Organisk Psykoterapi henvender sig til mennesker, der ønsker personlig udvikling i form af større selvindsigt , og som ønsker at finde egne resurser og ændre gamle mønstre.

Organisk Psykoterapi er også for mennesker der oplever en krise eller ønsker at stoppe en form for misbrug.

Den organiske psykoterapeut bruger sig selv i sit samvær med klienten på en sådan måde, at klientens sjæl heles, selvfornemmelsen styrkes, og samværet bliver opbyggeligt for klientens muligheder for at håndtere den ydre verdens realiteter. Klienten kan åbne nye kontaktflader, indadtil mod selvet, udadtil mod verden.