Organisk Psykoterapi beskæftiger sig med at åbne for og integrere dybereliggende følelser og behov og med at fremme en organisk forbindelse mellem krop og psyke og mellem indre virkelighed og ydre realiteter.

Selvom mennesker forekommer stærke og selvkørende i kraft af deres viden og ydre tilpasning, ligger der ofte sårbarhed og afsavn lige under overfladen. Dette kan bunde i tab af selvfølelse fra sår i nære og sociale relationer.

Manglende overensstemmelse mellem de ydre realiteter og den indre verden skaber, for det enkelte menneske, en ubalance, der slider på organismen. Det kan vise sig som faldende selvværd, selvfølelse og manglende selvtillid. Symptomerne kan være depression, angst og psykosomatiske sygdomme, misbrugsproblemer, seksuelle problemer og samlivsproblemer.

Klik her for en uddybende forklaring skrevet af en af grundlæggerne af organisk psykoterapi, cand. psych. Kresten Ravnkjær.