Jeg er uddannet organisk psykoterapeut ved Gershøj Instituttet, og har haft privat praksis siden 2004, hvor jeg afsluttede det 5-årige uddannelsesforløb.

Oprindeligt er jeg uddannet pædagog, og har i mange år arbejdet i folkeskoleskoleregi med undervisning af børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser som autisme, Aspergers syndrom og ADHD.

Gennem mit arbejde har jeg haft gode muligheder for løbende at deltage i kurser vedrørende sårbare børn og unge, og har således tilegnet mig specifik viden på områder som:

- børn og unge i sorg og krise
- børn og unge med spiseforstyrrelser
- børn og unge der har været udsat for mobning.

Områder jeg fortsat har fokus på i mit arbejde som terapeut.

Sideløbende med mit arbejde videreuddannede jeg mig i 1993 til motoriklærer, og fra 1994 til 1997 læste jeg på Danmarks Lærerhøjskole, hvor jeg udbyggede min pædagogiske uddannelse.

Fra 2002 til 2004 var jeg tilknyttet Centeret for Seksuelt Misbrugte Fyn som rådgiver. Dette gav mig, sammen med min terapeutiske uddannelse, indsigt i hvordan seksuelle krænkelser og overgreb kan gøre et menneske sart og skrøbelig, og få afgørende betydning for hvordan man senere håndterer livet.

Jeg lægger fortsat vægt på at dygtiggøre mig gennem deltagelse i kurser, videreuddannelse og supervision. Supervision modtager jeg af undervisere ved Gershøj Instituttet: Meera Guldhammer og Jesper Randløv og af Organisk Psykoterapi-Fyn: Klaus Mønster Hansen og Kirsten Anker.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening.